Background Patterns

Color Scheme

tổng hợp 1 số Tut Unlock ♥

Bài đăng cùng chuyên mục :

———MỞ NICK TÊN GIẢ + 13t KHÔNG 
MAIL Hoặc Mất pass MAIL———– 
1. facebook.com/hacked
Đăng nhập 
vào và làm theo. Đến bước có EMAIL. 
thì mấy bạn điền MAIL mới vào – 
Đăng nhập mail lấy mã xác nhận rồi 
đắp vào. – Đợi 3-5p Nick sẽ được gắn 
mail vào – Mở như TUT đã SHARE ở 
trên 
—————TUT UNLOCK FAQ 
————— 
1. https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
2. https://­www.facebook.com/help/contact/­260749603972907
3. https://­www.facebook.com/help/contact/­183190208381429
4. https://­www.facebook.com/help/contact/­319547548123767
5. https://­www.facebook.com/help/contact/­317389574998690
6. https://­www.facebook.com/help/contact/­357439354283890
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND 
nhé (CMND không có kí tự đặc biệt) 
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. 
Vào Mail của tài khoản Cách REP MAIL: 
< REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ > 
Hello facebook team: This is my id 
card. I hope that will be soon 
confirmed this account with the 
following information 
Full name: 
Date of birth : 
URL: 
Email account: 
Thanks facebook team 
<ĐÍNH KÈM CMND> 
——————-TUT UNLOCK TÊN GIẢ 
—————– 
1. https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 
2. https://vi.vn.facebook.com/help/contact/197295393639994 
3. https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND 
nhé (CMND không có kí tự đặc biệt) 
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. 
Vào Mail của tài khoản 
Cách REP MAIL: 
< REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ > 
Hello facebook team: This is my id 
card.I'm sorry the wrong information 
in this. I hope that will be soon 
confirmed this account with the 
following information 
Full name: 
Date of birth : 
Thanks facebook team 
<ĐÍNH KÈM CMND> 
—TUT UNLOCK CHECK POINT CHO 
NHỮNG NICK XÁC MINH—– 
1. https://www.facebook.com/help/ contact/319547548123767
2. https://­www.facebook.com/help/contact/­174964429275926
3. https://­www.facebook.com/help/contact/­357439354283890
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND 
nhé (CMND không có kí tự đặc biệt) 
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. 
Vào Mail của tài khoản 
Cách REP MAIL: 
< REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ > 
Hello facebook team: This is my id 
card.I'm sorry the wrong information 
in this. I hope that will be soon 
confirmed this account with the 
following information 
Full name: 
Date of birth : 
Thanks facebook team 
<ĐÍNH KÈM CMND> 
————– TUT CHUYỂN PAGE ~> TRANG 
CÁ NHÂN ——– 
1. https://www.facebook.com/help/ contact/366956053339943 
Thông tin bổ sung: My account was 
hacked and converted to a business 
accidentally. Please change it back to 
a personal profile. Mấy bạn gửi theo 
thông tin của CMND nhé (CMND 
không có kí tự đặc biệt) Sau khi gửi ở 
link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản 
Cách REP MAIL: 
< REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ > 
Hello facebook team: This is my id 
card. I hope that will be soon 
confirmed his account with the 
following information Full name: 
Date of birth : Thanks facebook team
tổng hợp 1 số Tut Unlock ♥ Reviewed by phương long on 09:58 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.