Background Patterns

Color Scheme

FAQ 5s

Bài đăng cùng chuyên mục :


—TUT REPORT 5S

( ĐỐI VỚI ACC LỘ INFO VÀ VERI KÉM )
I. Chuẩn bị:
 - IP + NN : US ( by Geo proxy or Hola ).
 - CLONE : 2 CLONE.
 - MAIL SẠCH : 4 Email ( chưa đkí FB ).
II. Cách làm:
 - BƯỚC 1 :
 + Tạo 2 CLONE bằng 2 email sạch trên chuẩn bị.
 + Điền Informations CLONE 1 như sau:
   。2 CLONE add friend ACC CHÍNH.
   。Tên CLONE : Tên VICTIM đảo ngược ( CLONE 1 ) ( VD: Tên VICTIM là Con Cặc thì Tên CLONE là Cặc Con ), CLONE 2 giống i chang VICTIM.
   。Ngày - Tháng - Năm sinh: Giống VICTIM - 1970 ( CLONE 1 ), Thấp hơn VICTIM 1 ngày - 1970 ( CLONE 2 ).
   。AVT + COVER : Giống VICTIM ( CLONE 1 ), Lấy đại hình của VICTIM làm ( CLONE 2 ) ( 2 CLONE Edit Date post AVT + COVER là Ngày - Tháng - Năm sinh của VICTIM, giờ và phút hiện tại.
   。What City Are You From ( Bạn đến từ thành phố nào ): Tokyo, Seoul or France ( Chế độ Public ).
   。Which City Do You Live In ( Bạn đang sống tại thành phố nào ): New York, Los Angeles, or Brazin ( Chế độ Public ).
   。Where do you work ( Bạn làm việc ở nơi nào ) : Facebook, Gmail or Yahoo. ( Chế độ Public ).
   。Where did you go to university ( Trường đại học của bạn ở đâu, tên gì ): University of Amsterdam, Waseda University or M.V.Lomonosov ( Chế độ Public ).
   。Where did you go to high school ( Trường THPT của bạn ở đâu, tên gì ): New York Harbor School or Amsterdam High School ( Chế độ Public ).
   。What is your position at Facebook ( Vị trí chức vụ của bạn trong... là gì ): Manegement ( Chế độ Public ).
   。Where did you work before Facebook ( Trước khi làm ở Facebook bạn đã làm ở đâu ): Gmail or Yahoo ( Chế độ Public ).
   。What did you study at ... ( Bạn học gì ở trường... ): Hacker, Graphic Design ( Chế độ Public ).
   。What was your position at ... ( Vị trí chức vụ của bạn trong... là gì ): Software Engineer ( Chế độ Public ).
   。Add your family to your Profile ( Thêm một người vào gia đình bạn ): Bỏ.
   。When did you attend ... High School ( Thời gian bạn học ở trường THPT ...): From ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 1985 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Điền ngày hôm qua ).
                                                                                                                                To ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm cách năm làm 3 năm. ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Ngày hiện tại ).
  。When did you work at ... ( Thời gian bạn làm việc tại...): From ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 90 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Điền ngày hôm qua ).
                                                                                                                                To ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 2016 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Ngày hiện tại ).
                                                                                                                                 I currently work here ( Tôi hiện đang làm việc tại đây ): Tích vào ô nhỏ cạnh trái.
  。When did you attend ... ( Thời gian bạn học ở trường đại học ... ): From ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 1988 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Điền ngày hôm qua ).
                                                                                                               To ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm cách năm làm 5 năm. ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Ngày hiện tại ).
 - BƯỚC 2:
  + CLONE 1:
   。Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Me => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag CLONE 2 vào => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This is a fake profile => Gamer => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
   。Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
   。Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
   。Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, this profile who is the one hate me in my neighboor. He just 10 years old. Please review and close this account.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Nudity and Pornography => Submitted to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This is a fake profile => Pet, cartoon or other character => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
   。Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
   。Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
  + CLONE 2:
   。Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Me => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag CLONE 1 vào => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This is a fake profile => Gamer => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
   。Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
   。Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
   。Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, I'm his old sister. He just 10 years old, that age is not old enough to using Facebook. Please review and close this account.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Nudity and Pornography => Submitted to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This is a fake profile => Pet, cartoon or other character => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
   。Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
   。Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
  + ACC CHÍNH:
   。Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Me => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag CLONE 1, 2 vào => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This is a fake profile => Gamer => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
   。Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
   。Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
   。Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, I'm his old sister. He just 10 years old, that age is not old enough to using Facebook. Please review and close this account.
   。Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, this profile who is the one hate me in my neighboor. He just 10 years old. Please review and close this account.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Nudity and Pornography => Submitted to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This is a fake profile => Pet, cartoon or other character => Submit to Facebook for Review => Done.
   。Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
   。Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
   。Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
 - BƯỚC 3: Làm lại BƯỚC 2 => Đếm từ lúc làm lại tới khoảng 5p 10p => Die.
FAQ 5s Reviewed by phương long on 03:56 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.