Background Patterns

Color Scheme

REPORT FAQ link 051 chất

Bài đăng cùng chuyên mục : • Tut dame FAQ 13t
 • Fake CMND trùng info victym riêng năm sinh để 2006
 • Đăng nhập 1 acc FB fake ngô NGỮ UK
 • Xong đăng xuất ra fake ip UK
 • Vào link:  Tại Đây  -   Tại Đây
 • điền form
 • Ô 1 email acc mình
 • Ô 2 tên FB nó
 • Ô 3 link fb nó
 • Ô 4 mail nick fb nó ( ko có check ID rồi @gmail .com )
 • Ô 5 thần chú : I can assure you that this is all your Facebook account 1 children under 13 years old are using. I think Facebook should delete individual pages, as account holders not old enough to use Facebook.
 • The full name of the child: tên victim
 • The child's real birthday: ngày tháng năm sinh victim
 • Please review your account and remove children.
 • Thank you to the Facebook team.
 • Ô 6 : CMND nãy mói fake victim
 • Ra case lưu lại link case xong đợi 5-1p sau F5 có 1 thư FB trả về bắt mình báo cáo = link contact  097 thì nhấp vào báo cáo thần chú luc nãy luôn
 •  ( contact 097 ) : Tại Đây
 • Xong quay lại case nãy mới lưu link rep thần chú lúc nãy luôn + CMND nãy fake luôn
 • Tắt all hóng die
 • TUT by :Nguyễn Phương Long
 • Facebook : Tại Đây
 • CHÚC MAY MẮN
REPORT FAQ link 051 chất Reviewed by phương long on 18:46 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.