Background Patterns

Color Scheme

Rip Chứng Tử

Bài đăng cùng chuyên mục :
Kết quả hình ảnh cho rip chứng tử
Report chứng tử Eleven

Dùng 5-10 clone báo cáo như sau

Trang cá nhân đại diện doanh nghiệp tổ chức

Trang cá nhân giả mạo => Khác

Vào link report 13 tuổi

Tại Đây

Dòng đầu điền link victim

Dòng hai Tên victim

Dòng 3 chọn 9 năm

Dòng 4 điền thần chú này vào

This account is created for the purpose of forgery, no real opening

date of birth and less than 13 years old, expect Facebook account

please remove this, thank a team of Facebook

Fake một chứng tử khá chuẩn ,ghi tên victim ,ngày sinh gần đúng

hoặc biết chính xác càng tốt sau đó vào link :

Tại Đây

Dòng đầu điền tên  bạn

Dòng thứ hai điền link victim

Dòng thứ ba điền URL VICTIM

Dòng tư điền gmail victim

Up chứng tử lên

Vào Facebook chuyển ngôn ngữ thành US

Báo cáo sự cố

Chọn khác

Điền thần chú này vào

Facebook Hello team, I tried to report an account where the owner

has died, but it looks like Facebook is not considered, this is the

owner of that link, expectFacebook to take into consideration:(Link Victim)
Rip Chứng Tử Reviewed by phương long on 06:38 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.