Background Patterns

Color Scheme

FAQ MD có thể ra FAQ APPss

Bài đăng cùng chuyên mục :FAQ Các Loại Xuyên veri die 100% (có thể APPS) <3
Bước 1:
vào link : Tại Đây
Ô 1 : tên bạn
ô 2: email của bạn
ô 3: tên victim
ô 4: có email ẩn nó càng tốt, k có thì k sao
ô 5: URL victim
up cmnd lên và phần thông tin bổ sung e điền: mún chọn cái nào cũng đc
Nhớ fake ip us và ngôn ngữ us
- Hello team Facebook , I found this account is impersonating me to cheat , I 'm worried about this incident , expect Facebook to delete this account .
- I think the Facebook should delete this account because the account is impersonating me with bad intentions .- Represents a singer or an illegal business account holder .- Not old enough to join Facebook . - Create and maintain multiple accounts for the purpose  spam .- Sign inappropriate harassing other people .- Expect Facebook consider and resolve this case .
Sau đó vẫn ip đó rồi vào gmail hoặc rep link case như sau
Hello team Facebook!
Full Name: tên victim
Date of birth:  ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
I am worried because the impersonation behavior for malicious purposes, hope the review and close Facebook accounts.
Hello team Facebook. - This account is impersonating me. - The account holder is using fake names and not old enough to use Facebook. - Account active contact with other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, dating or perform other inappropriate behavior.
This is my id card.
Full Name: tên nó
Date of birth: ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
Expect teams to review and delete Facebook account.
Bước 2:
I. Chuẩn bị:
- IP + NN : US ( by Geo proxy ).
- CLONE : 2 CLONE.
- MAIL SẠCH : 4 Email ( chưa đkí FB ).
II. Cách làm:
- BƯỚC 1 :
+ Tạo 2 CLONE bằng 2 email sạch trên chuẩn bị.
+ Điền Informations CLONE 1 như sau:
2 CLONE add friend ACC CHÍNH.
Tên CLONE : Tên VICTIM đảo ngược ( CLONE 1 ) ( VD: Tên VICTIM là Con Cặc thì Tên CLONE là Cặc Con ), CLONE 2 giống i chang VICTIM.
Ngày - Tháng - Năm sinh: Giống VICTIM - 1970 ( CLONE 1 ), Thấp hơn VICTIM 1 ngày - 1970 ( CLONE 2 ).
AVT + COVER : Giống VICTIM ( CLONE 1 ), Lấy đại hình của VICTIM làm ( CLONE 2 ) ( 2 CLONE Edit Date post AVT + COVER là Ngày - Tháng - Năm sinh của VICTIM, giờ và phút hiện tại.
What City Are You From ( Bạn đến từ thành phố nào ): Tokyo, Seoul or France ( Chế độ Public ).
Which City Do You Live In ( Bạn đang sống tại thành phố nào ): New York, Los Angeles, or Brazin ( Chế độ Public ).
Where do you work ( Bạn làm việc ở nơi nào ) : Facebook, Gmail or Yahoo. ( Chế độ Public ).
Where did you go to university ( Trường đại học của bạn ở đâu, tên gì ): University of Amsterdam, Waseda University or M.V.Lomonosov ( Chế độ Public ).
Where did you go to high school ( Trường THPT của bạn ở đâu, tên gì ): New York Harbor School or Amsterdam High School ( Chế độ Public ).
What is your position at Facebook ( Vị trí chức vụ của bạn trong... là gì ): Manegement ( Chế độ Public ).
Where did you work before Facebook ( Trước khi làm ở Facebook bạn đã làm ở đâu ): Gmail or Yahoo ( Chế độ Public ).
What did you study at ... ( Bạn học gì ở trường... ): Hacker, Graphic Design ( Chế độ Public ).
What was your position at ... ( Vị trí chức vụ của bạn trong... là gì ): Software Engineer ( Chế độ Public ).
Add your family to your Profile ( Thêm một người vào gia đình bạn ): Bỏ.
When did you attend ... High School ( Thời gian bạn học ở trường THPT ...): From ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 1985 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Điền ngày hôm qua ).
To ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm cách năm làm 3 năm. ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Ngày hiện tại ).
When did you work at ... ( Thời gian bạn làm việc tại...): From ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 90 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Điền ngày hôm qua ).
To ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 2016 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Ngày hiện tại ).
I currently work here ( Tôi hiện đang làm việc tại đây ): Tích vào ô nhỏ cạnh trái.
When did you attend ... ( Thời gian bạn học ở trường đại học ... ): From ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm 1988 ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Điền ngày hôm qua ).
To ( Từ ) - Year ( Năm ): ( Điền năm cách năm làm 5 năm. ) - Month ( Tháng ): ( Điền tháng hiện tại ) - Day ( Ngày ): ( Ngày hiện tại ).
- BƯỚC 2:
+ CLONE 1:
Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Me => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag CLONE 2 vào => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This is a fake profile => Gamer => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, this profile who is the one hate me in my neighboor. He just 10 years old. Please review and close this account.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Nudity and Pornography => Submitted to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This is a fake profile => Pet, cartoon or other character => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
+ CLONE 2:
Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Me => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag CLONE 1 vào => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This is a fake profile => Gamer => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, I'm his old sister. He just 10 years old, that age is not old enough to using Facebook. Please review and close this account.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Nudity and Pornography => Submitted to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This is a fake profile => Pet, cartoon or other character => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
+ ACC CHÍNH:
Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Me => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're pretending to be me or someone I know => Someone I know => Submit to Facebook for Review => Tag CLONE 1, 2 vào => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This is a fake profile => Gamer => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Thank you. => Submit => Done.
Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, I'm his old sister. He just 10 years old, that age is not old enough to using Facebook. Please review and close this account.
Dán Link: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 => Điền Form => Other: Hi, this profile who is the one hate me in my neighboor. He just 10 years old. Please review and close this account.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Nudity and Pornography => Submitted to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => They're sharing inappropriate or offensive posts => Other => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This is a fake profile => Pet, cartoon or other character => Submit to Facebook for Review => Done.
Report => Report this Profile => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => :( => Submit => Done.
Report => They're using a different name than they use in everyday life => Ask us to review this profile => :( => Submit => Done.
Report => Recover or close this account => Close this account => Hi, This profile is pretending me and my friend. Please review and close this account. Bước 3:-Tải Geoproxy:https://chrome.google.com/webstore/detail/geoproxy/pooljnboifbodgifngpppfklhifechoe?hl=vi
-lấy 1 clone phụ : fake ip thái lan, rồi vào trang:
https://auto-bot.me/ buff cho Victim tầm 200-300 sud <3
-lấy 3 clone phụ khác: fake ip hàn quốc,
Vào Wall Victim -Báo Cáo-Báo Cáo Tài Khoản Này-Họ đang sử dụng tên khác với thức tế-Trang Cá Nhân Này Không Sử Dụng Tên Thật=> gửi cho facebook xem xét-Đóng Tài Khoản
Nhớ Làm Đúng Theo Hướng Dẫn Của Mình Nhé <3


FAQ MD có thể ra FAQ APPss Reviewed by phương long on 04:03 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.