Background Patterns

Color Scheme

REPORT Facebook

Bài đăng cùng chuyên mục :
                                      =======REPORT FACEBOOK ACCOUNT ========

Bước 1: Chuẩn bị 2 mail sạch và Fake 2 CMND phôi khác nhau ,info như victim, k có info fake đại, nhưng phải fake sao cho gần giống nhất,
Vào Link này: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Chọn theo thứ tự : 3 , 2 , 1
Bước 2: Điền Full thông tin vào From
P/s : Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://fin.dmy.fbid.co.m/ bỏ dấu chấm
Rồi dán link victim vô để nó get ID, phần mail victim mình điền id đó vào và thêm @facebook.com ( ví dụ 100008339110268@facebook.com )
Phần mô tả dán thần chú này vào :
"This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook"
Bước 3:
Hóng rep mail,
Form:
"Which of the following best describes your situation?: Someone created an account pretending to be me or a friend
Do you have a Facebook account?: no
Is this account impersonating you?: Yes, I am the person being impersonated
Your full name: Tên bạn ( Trùng tên victim )
Your contact email address: mail của bạn
Full name on the impostor profile: Tên victim
Email address listed on the impostor profile (if available): Email của nạn nhân
Link (URL) to the impostor profile: Link Victim
Additional info: This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook.""
Làm lại 1 lần nữa các bước như trên với mail 2
------------------------------------------------------------
DÙNG 4 CLONE LÀM :
- Chuyển ngôn ngữ cả 4 clone thành English ( US ) .
- Vào tường nhà victim .
*Clone 1 : Report => Report this account => This timeline is pretending to be me or someone I know => Me => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo .
*Clone 2 : Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . 
*Clone 3 : Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo .
*Clone 4 : Report => This timeline is using a fake name => Submitted to Facebook for Review => Done .
Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done.
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . 
---------------------------------------------------------------------------------------------
DÙNG 4 CLONE LÀM : Fake IP US (nhắm ac đó đã từng mở rip chưa, nếu từng mở thì k cần làm, acc ,nào chưa mở rip cho ăn là die ngay)
- Ra cho nó ăn thêm web 14t . 4 Clone để nguyên ngôn ngữ US và ghi thông tin đầy đủ vào : (làm ở cả 2 link tỉ lệ die cao hơn)
- Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
- Link 13t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
*Dòng 1 : Link URL victim 
*Dòng 2 : Tên victim ( coppy trên công cụ tìm kiếm )
*Dòng 3 : 11 yeah ( tuổi ) 
*Dòng 4 :
I am the father , I confirmed the account holder is not sufficient to control Facebook.- This account is to use fake names , nudity and pornography , forgery someone do.- accounts are spam creation of multiple accounts cause harassment , I think the Facebook please delete this account according to community standards . => Gửi
-------------------------------------------------------------------
Xong quay lại tường nhà victim . Dùng cả 4 clone làm :) : 
Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . ''
REPORT Facebook Reviewed by phương long on 09:34 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.