Background Patterns

Color Scheme

Tut report Link 808 Chất

Bài đăng cùng chuyên mục :

                                                   Tut report Link 808 Chất


B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake

B2: fake ip Hà lan hoặc + úc + hungary và ngôn ngữ hungary

B3 : Vào Link  Tại Đây  theo hướng đẫn
(Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI  (KHÔNG) ĐẾN ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh )
+  : Tên acc fake
+  :  Điền email acc fake
+  : Tên VIctim
+  : điền id victim  : ID@facebook.com  ( Có thể là gmail )
+  : Liên kết victim : fb.com/ID
+  : Up cmnd ở Bước 1 lên

B4: lÍ DO : - Link (URL) to the impostor profile:
              Team Facebook account review and delete.
              Thank you.

Phần rep : Chú ý suport sẽ rep nhiều lần. Nó rep lần nào là mình rep lại lần đó đến khi nào nó cho victim die thì thôi
         
Thần chú rep :    - My name: Tên VicTim
                              - Impostor name: Tên Victim
                              - Link (URL) to the impostor profile: Link Victim
                              - Thông tin :   Team Facebook account review and delete.
                               Thank you.
                   
                             
                   
Tut report Link 808 Chất Reviewed by phương long on 05:17 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.