Background Patterns

Color Scheme

DAME APPS ♥

Bài đăng cùng chuyên mục :FAKE IP HOA KÌ - Ngôn ngữ English US


Fake 1 nick giống Victim
gồm ảnh đại diện , ảnh bìa , quê quán ( không có thì chọn Los Angeles - Mỹ ), nếu có ngày tháng năm sinh càng tốt , không thì cứ chọn bừa 1 năm từ 90-95 nhé
sau đó Fake 1 cmnd ghi thông tin nick Facebook mình

Lập nick Fake victim xong vào tường nhà victim , chọn bạn bè , kéo xuống dưới cùng chạy Code

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _517h');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}


để kết bạn với bạn bè victim
sau đó kết bạn với nick facebook chính của mình

Fake IP và ngôn ngữ US

Vào link
click here
Dòng đầu điền tên bạn
Dòng thứ hai điền tên victim
Dòng thứ ba điền link victim
Dòng thứ tư điền email victim ,check không ra thì vào http://findmyfbid.com/ search id victim xong
điền ID@facebook.com
Dòng thứ năm điền Now I need some money, if you do not give
me that money, I hack your Facebook account
Dòng thứ 6 không cần điền
Dòng cuối điền
Hello team Facebook - Account statements that I am intending to
blackmail me if I not handing over the money he would be
detrimental to me - Gull delete the Facebook account contingent
reporting - Thanks to a team of Facebook

Xong vào
click here
theo thứ tự 3 2 1
xong
dòng đầu tiên điền tên bạn
Dòng thứ 2 điền email bạn
dòng thứ 3 điền tên victim
dòng thứ 4 điền id@facebook.com ( nếu không check  mail ẩn victim thì lấy ID VICTIM  )
dòng 5 điền link facebook victim
up cmnd fake rồi điền thần chú 
This account was fake I. I fear that the user account has a bad
purpose such as post link adult content, pornography, troubling to everyone
around. Expect Facebook to consider . Thanks Facebook Team.

nhớ vẫn giữ nguyên IP Hoa kì từ đầu đến cuối nhé

vào LINK
điền theo form
10 tuổi nhé
thần chú
This account by an underage child joined Facebook created and violating the community standards of Facebook
- Correction of false information to mislead join Facebook
- Use of false name, impersonate another person with intent to deceive
- Maintaining multiple accounts to contact the other person for the purpose of harassment, advertising, promoting, dating or perform other inappropriate behavior
- Spokesman of hate or discrimination based on race, ethnicity, national origin, religion, gender, race, sexual orientation, disability or illness.
- Posting the images include pictures brutal violence against people or animals and describes acts of sexual abuse
- Spokesman of hate or discrimination based on race, ethnicity, national origin, religion, gender, race, sexual orientation, disability or illness.
I hope that Facebook should delete the account team. Thank you for reading.

vào tường nhà victim , báo cáo -> đây là tài khoản giả mạo tôi -> tôi 
cuối cùng nó ra link 13 tuổi
chọn 10 tuổi và thần chú như CONTACT 051 
report xong lấy acc chính báo cáo phụ là giả mạo bạn tôi , đóng tài khoản các kiểu

đăng xuất acc ra
vào link 13 tuổi : Link
fake ip hoa kì ngôn ngữ hoa kì nhé
điền theo form
10 tuổi thần chú nào cũng được
ô cuối email thì điền : ID@facebook.com ( ko check mail ẩn thì lấy ID của VICTIM
bấm gửi xong thì quay lại điền lại , chỗ email điền : sam@facebook.com
chủ yếu là fake email Support Facebook
Mình đã thử và thành công 
TẠM BIỆT <3
DAME APPS ♥ Reviewed by phương long on 23:46 Rating: 5
Tất cả các quyền được bảo vệ bởi Star Phương Blog © 2017 - 2018
Powered By Nguyễn Phương Long Blogger , Thiết kế bởi Long | Facebook

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.